Tổng Kết Chương Trình “Noel – Ai Cũng Ấm 2”

Noel - Ai Cũng Ấm

Cảm ơn tất cả anh chị em bạn bè gần xa đã tham gia đóng góp và phát quà trong chương trình “Noel – Ai Cũng Ấm 2.”

Chương trình đã thành công tốt đẹp với 70 phần quà được trao.

Đan và Nguyên hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người trong chương trình năm sau 🙂.

This slideshow requires JavaScript.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s