About Two of US

Tụi mình lập blog này để ghi lại những chuyến đi kỷ niệm của cả 2 đứa, đánh dấu những chặng đường đã qua. Mặt khác, blog này cũng có thể sẽ có những thông tin hữu ích dành cho những bạn có niềm đam mê du lịch phượt, vì đa số là hai đứa mình đi phượt, ăn bờ ngủ bụi với tiêu chí ngon bổ rẻ thôi 🙂

P/S: Nếu bạn cần thêm thông tin về những địa điểm du lịch tại Việt Nam thì bạn có thể liên hệ tụi mình qua e-mail nguyen@wegotoday.me hoặc dan@wegotoday.me. Tụi mình sẽ hỗ trợ thông tin cho bạn trong khả năng hiểu biết của tụi mình. Dù bạn là người Việt Nam hay là người nước ngoài thì tụi mình đều trân trọng các câu hỏi của bạn và sẽ trả lời tất cả, vì chúng ta có chung một niềm đam mê là PHƯỢT và chúng ta đều muốn có những trải nghiệm tuyệt vời trong từng chuyến đi phượt, đúng không nè?


We build this blog just to write down our journey together and mark every single place we have been through. Thus, this blog can be useful for you if you are a motobike – addicted – traveler. Because most of the time, we travel by motobike for convenience, flexibility and saving money 🙂

P/S: If you ever need any information about tourism in Vietnam, you can contact us via e-mail: nguyen@wegotoday.me or dan@wegotoday.me. We will help you in our knowledge. Weather you are Vietnamese or foreigners, we’re all appreciate your questions and will reply them all, because we have the same interest: TRAVELING and we all want great experience when travel, right?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s