Noel – Ai cũng ấm 8

Kế tiếp sự thành công của 7 chương trình năm 2013 – 2019, năm nay Nguyên và Đan tiếp tục tổ chức chương trình “Noel – Ai Cũng Ấm 8”. Hãy cùng khiến đêm Giáng Sinh của chúng ta thêm phần ý nghĩa!

Noel – Ai cũng ấm 7

Kế tiếp sự thành công của 6 chương trình năm 2013 – 2018, năm nay Nguyên và Đan tiếp tục tổ chức chương trình “Noel – Ai Cũng Ấm 7”. Hãy cùng khiến đêm Giáng Sinh của chúng ta thêm phần ý nghĩa!

Noel – Ai cũng ấm 6

Kế tiếp sự thành công của 5 chương trình năm 2013, 2014, 2015, 2016 và 2017, năm nay Nguyên và Đan tiếp tục tổ chức chương trình “Noel – Ai Cũng Ấm 6”. Hãy cùng khiến đêm Giáng Sinh của chúng ta thêm phần ý nghĩa!

Tổng Kết Chương Trình “Noel – Ai Cũng Ấm 5”

Cảm ơn tất cả anh chị em bạn bè gần xa đã tham gia đóng góp và phát quà trong chương trình “Noel – Ai Cũng Ấm 5.” Với  tổng số tiền quyên góp được là 24.300.000 + 50 mền + 7 thùng yomost. Chúng tôi đã trao đi 150 phần quà, mỗi phần gồm…

Noel – Ai Cũng Ấm 5

Kế tiếp sự thành công của 4 chương trình năm 2013, 2014, 2015 và 2016, năm nay Nguyên và Đan tiếp tục tổ chức chương trình “Noel – Ai Cũng Ấm 5”. Hãy cùng khiến đêm Giáng Sinh của chúng ta thêm phần ý nghĩa!

Tổng Kết Chương Trình “Noel – Ai Cũng Ấm 4”

Cảm ơn tất cả anh chị em bạn bè gần xa đã tham gia đóng góp và phát quà trong chương trình “Noel – Ai Cũng Ấm 4.” Chương trình đã thành công tốt đẹp với 110 phần quà được trao. Ngoài ra còn có 1 thành công nữa, đó là lần này chương trình…

Noel – Ai Cũng Ấm 4

Kế tiếp sự thành công của 3 chương trình năm 2013, 2014 và 2015, năm nay Nguyên và Đan tiếp tục tổ chức chương trình “Noel – Ai Cũng Ấm 4”. Hãy cùng khiến đêm Giáng Sinh của chúng ta thêm phần ý nghĩa!

Tổng Kết Chương Trình “Noel – Ai Cũng Ấm 3”

Cảm ơn tất cả anh chị em bạn bè gần xa đã tham gia đóng góp và phát quà trong chương trình “Noel – Ai Cũng Ấm 3.” Chương trình đã thành công tốt đẹp với 118 phần quà được trao. Đan và Nguyên hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người…

Tổng Kết Quyên Góp & Quà Tặng

Tính đến ngày 24/12/2015, tổng số tiền quyên góp đã được 10.250,000đ, cùng với 30 phần quà Tết và 50 chiếc chăn ấm.