Noel – Ai cũng ấm 9

Kế tiếp sự thành công của 8 chương trình năm 2013 – 2020, năm nay Nguyên và Đan tiếp tục tổ chức chương trình “Noel – Ai Cũng Ấm 9”. Hãy cùng khiến đêm Giáng Sinh của chúng ta thêm phần ý nghĩa!