WELCOME TO WEGOTODAY!

Tụi mình lập blog này để ghi lại những chuyến đi kỷ niệm của cả 2 đứa, đánh dấu những chặng đường đã qua. Mặt khác, blog này cũng có thể sẽ có những thông tin hữu ích dành cho những bạn có niềm đam mê du lịch phượt, vì đa số là hai đứa mình đi phượt, ăn bờ ngủ bụi với tiêu chí ngon bổ rẻ thôi 🙂